Työttömänä tuntuu kuin elämä olisi pysähtynyt

 

 

 

HC tarttuu tähän 24.8 HS olleeseen artikkelin, jossa akateeminen kotiäiti pui elämän muutosta,jonka työttömyys tuo tullessaan. Elämä tavallaan pysähtyy ja kanssaihmisten käyttäytyminen alkaa muuttua. Työttömyys on tavallaan vaikea tauti, jolloin myös ystävyyssuhteet joutuvat puntariin.

Viime aikoina on tullut julkisuuteen useita tarinoita, joissa etenkin akateemisten parissa toitä ei enää löydy.Työttömyys koskee kaikkia sosiaaliluokkia, mutta se harhaluulo, että koulutus tuo automaattisesti työpaikan on historiaa. Kolmen akateemisen loppututkinnon omaava pitkän työkokemuksen ammattilainen laittaa 300 työhakemusta ja täysin turhaan. Päivän HS kirjoituksen kirjoittaja kiittelee hyvää itsetuntoa, koska muuten ei jaksaisi. Mutta entä jos ei omaa sitä tai koulutukset ovat jääneet ehkä pitkän työuran varjoon tai vanhentuneet kokonaan. Silloin kannattaa hakea apua ja turvautumaan siihen oikeaan tukiverkkoon, joka on toivottavasti jäljellä.

WPSM on tutkinut tämän vuoden aikana yhteistyökumppanin M2 Talent Oy:n ”Match2Talent-menetelmän” avulla, miten työllisyyden helpottamiseen ja työnhakuun voisi tuoda nuotteja. Me uskomme siihen, että ihmisen kompetenssit, motivaatiot, arvot ja tunteet ratkaisevat ensisijaisesti ja sen jälkeen hakukiriteereissä alkaa painaa vasta cv:n työhistoria ja koulutus, kielitaidot jne. On aivan eri asia tarkastella ihmisen tilaa ensin ihmisen komptenssien kautta ja cv: historia tulee vasta jäljessä. Viime aikoina on puhuttu erittäin paljon cv:n ja iän vaikutuksesta työnakuun. HC:n lähipiirissä on ollut viime aikoina tosi monta yli 50 vuotiasta akateemikkoa ja pitkän huippu-uran tehnyttä, jotka eivät löydä töitä. Mutta ovatko myös nämä ihmiset tunnistaneet oikein omat vahvuutensa ja ovatko silmät auenneet riittävästi uusille uravaihtoehdoille ?

HC uskoo yhdessä M2 Talent Oy:n tuoman menetelmän avulla, että työpaikan löytyminen voidaan kertoa kaavan avulla: Uusi työpaikka on fiilis X tekniikka. Jos oma fiilis ei ole riittävän kunnossa ja vanhasta työhistoriasta ei ole pystynyt riittävästi luopumaan, ei työhakemuksien ja linkedin profiilin hinkkaaminen ole tehokasta. Me tuomme sekä yrityksille, että myös yksittäisille työhakijoille metodin, missä jäävuori on toisinpäin.

Tein itse aamulla oman testini jälleen kerran ja meidän metodi ehdotti minulle 1. vaihtoehdoksi erään länsi-suomalaisen kaupungin kaupunginjohtajan virkaa. Omaan pitkän linjan kokemuksen myynnin johtotehtävissä, mutta olen ollut mukana lukuisissa kick off tilanteissa ja useissa saneerauksien läpiviemisessä. Menetelmä tunnisti minussa kriisijohtajan ja jopa linkedin cv-profiili olisi voinut riittää. Mutta en ikinä olisi itse uskonut, että voisin sopia kyseiseen tehtävään. Pitäisikö hakea ?

 

WPSM ja M2 Talent Oy auttaa yrityksiä tunnistamaan ihmisten talent-mahdollisuudet sekä teemme myös yhteistyötä useiden Suomen kaupunkien kanssa työllisyyden parantamisen suhteen.

 

Kari Wikholm, Head Coach

WPSM yhteistyössä M2 Talent Oy

kari.wikholm@m2talent.fi

+358400884253

#rekry; #työnhaku, ” työllisyys, #outplacement, #suominousuun

Yrmykauppa: Yhteistyön suunnittelu ja esittely asiakasyritykselle, autokauppias kapellimestarina vai kuunteluoppilaana ?

Yrmykauppa: Yhteistyön suunnittelu ja esittely asiakasyritykselle, autokauppias kapellimestarina vai kuunteluoppilaana ?.

 

HC palaa taas yritysmyynnin agendan pariin ja koko b2b busineksen perustekniikan

äärelle. Kun myydään autoja tai mitä tahansa niiden palveluun liittyviä asioita, myynti sujuu

juuri niin hyvin, kun kartoitus on antanut eväät. Jos oikeasti halutaan ja osataan kuunnella

asiakasta, on paljon helpompi rakentaa tarjous tai yhteistyösopimusmalli, kun se tehdään

yhdessä asiakkaan kanssa. Mutta jos tehdään yrityskäynti tarkoituksena myydä yksi auto,

harvoin saadaan pitkää asiakassuhdetta rakennettua. Ohessa HC:n 10 kuumaa vinkkiä

syksyn yritystapaamisiin:

  1. Peruskartoitus on aina syytä tehdä perusteellisesti ja etsiä, mikä haaste yrityksessäon menossa. Silloin on hyvä tuntea yrityksen toimialaa ja tehdä nettikotiläksyt ensin. Etenkin tänä syksynä suhdanteet tulevat heittelemään tosi paljon ja miten se tulee koettelemaan juuri sinun asiakasyritystä
  1. Kun alat keskustelemaan yhdyshenkilön kanssa yrityksessä, tarkista hänen asemansa päätösprosessin eri vaiheessa. HC muistaa todella monta tapaamista, missä ”ostaja” on esittänyt tekevänsä kaikki päätökset ja kuitenkin hänen roolinsa on esitellä niitä eteenpäin. Mutta ostajaa ei kuitenkaan koskaan voi sivuuttaa, vaan luottamus pitää olla ensimmäinen askel.
  2. Autokaupan yritysmyynnin prosessissa on yleensä mukana myös rahoitusyhtiö, joka kannattaa selvittää ihan alkumetreillä. Silloin pitää selvittää, onko niitä yksi partneri vai rahoittaako asiakasyritys autonsa useassa rahoitusyhtiössä. Jos kyseessä on yhden rahoitustalon asiakas, kannattaa selvittää, onko yhteistyölle esteitä ja onhan vuosisopimukset rahoitusyhtiön kanssa kunnossa. Optimaalinen asiakastarjouksen esittely on, jos asiakkaan luokse päästään yhdessä rahoitusyhtiön kanssa ja kirjataan yhteinen kolmikantamalli yhteistyösopimus, johon kaikki laittavat nimensä alle. Aina se ei ole helppoa ja ei myöskään itseisarvo.
  1. Omat erityispalvelut ja etenkin huollon palvelut kannattaa vielä kerran käydä läpi ja miettiä, mistäsaadaan eniten lisäarvoa asiakkaalle. Tällaisia voivat olla sijaisautopalvelut, koeajoviennit ja rengashotellit
  1. Kun sovitaan palaveri asiakkaan luokse, on hyvä palaverilla olla selkeä agenda ja myöskin etukäteenkirjattu osallistujat. Näin voidaan valmistautua eri rooleihin, kun tiedetään ketä palaveriin osallistuu
  1. Kun tehdään sitten itse tarjous, on tinkimisvaran kanssa eri käytäntöjä. Etenkin isoissa kansainvälisten sopimuksien implemetoinnissa harvoin yksinäinen autokauppias pääsee riittävän lähelle loppuvääntöä, jolloin on hyvä kartoittaa etukäteen, ketä tahoja mahdollinen mega-kauppa kiinnostaa. Näitä voivat olla jälleenmyyjä, maahantuoja, rahoitusyhtiö ja tehdas. Silloin neuvotteleva autokauppiaan rooli on olla kapellimestari, joka ohjaa prosessia ja erottaa asiat, summat ja ihmiset toisistaan kohti yhteistä tavoitetta
  2. Roolitus pitää miettiä etukäteen ja joskus myös vuorosanat pitää miettiä etukäteen. Meitä kaikkia ohjaa psykologiset kemiat ja ne vaikuttavat erittäin paljon juuri isoissa neuvotteluissa. Kansainvälisissä neuvotteluissa on hyvä tuntea myöskin eri kulttuurien vaikutus ihmisiin ja kommunikaatioon. Pisin tarjouksen esittelypalaveri HC:n historiassa kesti muistaakseni 10 h ja sitä puitiin kolmella eri kielellä ja kahdessa eri maanosassa Skypen avulla
  3. Koskaan ei voi valmistautua tärkeään asiakaspalaveriin liian paljon ja siihen liittyy riittävä lepo, oikea aamurytmi, riittävän aikaisen liikkeelle lähtö ja perillä olo
  4. Tarkista myös kahteen kertaan, että kaikki esitysmateriaalit on kunnossa ja koneet ja yhteydet varmasti pelaavat (esim. onko asiakkaan projektorissa hdmi tai perinteinen liitin)
  5. Viimeinen neuvo palauttaa taas meidät ratkaisumyynnin alkulähteille eli asiakkaan luokse mennään edelleen auttamaan ja kuuntelemaan asiakkaan haasteista. Ratkaisun esittäminen on ainoastaan seuraamus jonka asiakas on itse laittanut alulle, missä me autokauppiaat pääsemme auttamaan.

Kyseessä on pitkälti fasiliteetti-prosessin tekniikan hallitsemisesta.

Hyviä asiakaskäyntejä elokuulle ja muistetaan kuunnella, t. HC

arikkeli julkaistiin fb:ssä Autojengissä 20.8.2014

kuva cr. Suomen radion sinfoniaorkesteri, kapellimetarina Toivo Haapanen1.1.1939

#yrmy, #autokaupan kouutukset, #wpsm, #b2b

*Odotusajan informointi, honey moon- ajan hallintaa vai peruskauraa ?*

*Odotusajan informointi, honey moon- ajan hallintaa vai peruskauraa ?*

HC jatkaa taas myyntiblogin aiheita eteenpäin ja olemme päässeet kesän jälkeen kohtaan,

jossa olemme onnellisesti clousanneet kaupan ja asiakas on tehnyt päätöksen uuden auton

ostamisesta. Juuri tämä prosessin kohta erottaa huippumyyjät ja peruslattialuudat toisistaan,

sillä kun on asiakkaan nimi saatu paperiin, osan mielenkiinto asiakaspalveluun lopahtaa täysin.

Moni autokauppa on sitonut provisiojärjestelmän osittain asiakastyytyväisyys- mittariin, joka

tietysti ohjaa mielenkiintoa edelleen pitämään huolta asiakkaan auton toimitusprosessista. Mutta

valitettavasti olen törmännyt liian usein myyjiin, jotka jatkavat suoraan uusiin asiakkaisiin ja ovat

seuravaksi tähän jo kaupat tehneeseen ihmisen yhteydessä, kun uusi auto tulee

rannasta/tehtaalta tai toiselta dealeriltä.

Halu palvella asiakasta loppuun asti pitää asua myyjässä !

Kun mitataan asiakkaan ostokäyttäytymisen tyytyväisyystilaa, on tämä hetki kaikista herkin.

Asiakas on tehnyt jopa elämänsä kalleimman päätöksen ja odotukset ovat korkealla. Hetki on

kuin ”honey moon” – tilanne, jossa sulho karkaa kylille kirkon ja häämatkan alun välissä !

Huippumyyjät jatkavat yhteydenpitoa, vaikka odotettavissa voisi olla ylimääräisiä

toimitusongelmia. Tässä kohdin toimitusongelmat pitää kertoa heti, koska maton alle

lakaiseminen ei auta yhtään ja asia joudutaan joka tapauksessa käymään läpi. Aina kun asiakas

soittaa myyjälle, onko auto jo tullut tontille, tippuu asiakastyytyväisyys indeksi. Mutta jos myyjä

kertoo asiakkaalle sähköpostilla, sms-vietillä tai soitolla prosessin kulusta, pysyy

asiakastyytyväisyysindeksi ennallaan tai se jopa nousee,

Pisimmät putket, mitä HC on itse kokenut yhdessä omien myyjien kanssa, ovat kestäneet melkein

1 ½ vuotta ja silti auto on edelleen päästy toimittamaan tyytyväiselle asiakkaalle ja tehty

myöhemminkin kauppoja. Osaksi onnistuminen on johtunut merkittävän suuresta haluttavuudesta

juuri tuohon uuteen automalliin/merkkiin. Mutta ilman myyjän aktiivista kommunikaatiota ja myös

esimiehen seurantaa pystytään pitkä toimitusputki helposti tuhoamaan ja kauppa perutaan.

Yksi tärkeä osa-alue on tehtaan järjestelmien hallinta ja uusien myyjien koulutus niiden käyttöön.

Lähes joka  merkillä on oma systeemi ja osa niistä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Mutta

HC:n mielestä myyjälle pitää olla edelleen digitaalinen mahdollisuus katsoa koska tahansa, missä

auto menee prosessissa ja jos ollaan ainoastaan puhelimen varassa maahantuojaan nähden,

riskit kasvaa.

Millaisia muita kokemuksia autoveljillä ja- sisarilla on hallita pitkiä toimituksia ?

Hyviä luovutuksia ja kaupallista elokuuta, t. HC

(artikkeli julkaistu FB/Autojengi kanavalla 14.8)

(kuvan cr; Library of Congress, Scott, James, 1885-1938)

#autojengi, #wpsm; #autokaupan prosessi, #myyntikoulutukset

Lehdistötiedote 2/2014 kw/WPSM 11.8.2014

WPSM ja M2 Talent Oy yhteistyö tiivistyyPress

Syksyn kick off on käsillä ja samaan aikaan maailman poliittinen tilanne heijastuu suomalaiseen yrityselämään kovemmin, kuin koskaan meidän elämämme aikana. Ukraina/Venäjä pakotteet ovat astuneet voimaan ja ne tulevat vaikuttamaan ainakin välillisesti suomalaisen kuluttajan käyttäytymiseen. On varmaa, että edessä on enemmän haasteita ja kehitystarpeita yrityksissä, kuin kukaan uskalsi ajatella vielä ennen kesää. Sen takia on hyvä päivittää vuoden toinen lehdistötiedote WPSM:n ja M2 Talent Oy:n eri palveluista.

1. WPSM ja M2 Talent Oy

Yhteistyömme tiivistyy syksyn aikana ja suurin osa omasta ajankäytöstä tulee menemään eri HR projektien parissa. M2Talentin kehittämä Match2Talent-menetelmä on saanut hyvin jalansijaa eri sektoreilla ja sen tuomat edut yrityksille ovat saaneet paljon kiitosta. Menetelmän avulla yrityksille voidaan tuottaa arvokasta informaatiota liiketoiminnan henkilöstön kompetensseista ja motivaatiosta digitaalisessa muodossa monipuolisesti hyödynnettäväksi. Tällaisia haasteita voivat olla:

– rekrytoinnit
– johdon auditoinnit
– myynnin auditoinnit
– kehityskeskustelut
– tavoitekeskustelut
– 360 analyysit
– outplacement-palvelut

Työskentelemme juuri nyt paljon asiakasyritystemme kompetenssien ja organisaation kehittämiseen liittyvien haasteiden parissa. Toinen merkittävä ja kasvava sektori on digitaaliseen työnhakuun ja valmennukseen liittyvien projektien tuottaminen. Toteutimme kesän alussa Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut-yksikölle kurssin ”Miten työllistyn nopeammin hyödyntäen digitaalisia menetelmiä”. Helsingin lisäksi tästä kurssista ja etenkin Match2Talent-menetelmän hyödyntämisestä työllistämisprojekteissa ovat kiinnostuneet useat eri kaupungit Suomessa. Kurssista on olemassa sovellettu *Outplacement* paketti yrityksille, jotka mahdollisesti joutuvat käyttämään saneerausta tämän syksyn taloustilanteen takia. M2Talent Oy:ltä on tulossa paljon uusia julkistuksia syksyn aikana eri yhteistyökuviosta HR asioiden parissa.

2. WPSM

Oman myyntikonsultoinnin puolella eri tyyppiset myyntikurssit ovat saaneet huomiota ja ensimmäiset toteutukset ovat takana. Myös näissä on hyödynnetty kumppanin M2 Talent Oy menetelmiä, koska kaiken kannattavan myynnin pohjana on aina hyvä kartoitus. WPSM toteuttaa aina kurssit yhteistyössä M2 Talent Oy:n kanssa ja lisäksi voidaan hyödyntää WPSM lähellä olevia *Autojengin Varikkotiimi*:n palveluita, koskivat ne sitten asiakastyytyväisyyksiä, sijaisautoja, liidigenerointia tai some-markkinointia.
WPSM omia kursseja ovat mm.

– Sateenvarjo
– Autorata
– Korjaussarja
– Speedboat 2014
– Työnjohtaja 2014

Erityisesti autokaupan puolella on isot haasteet jälkimarkkinoinnin puolella ja sen vuoksi kehitimme ja toteutimme yhteistyössä Metropolian kanssa *Työnjohtaja 2014* kurssin, jonka kävivät Metropolian tuoreet insinööri-oppilaat toukokuussa. Kurssi sai hyvän vastaanoton ja siitä on myös olemassa puhdas autoliike-versio. Myös B2B puolen kurssi *Autorata* on ollut hyvin kysytty kurssi.

3. Autojengi/facebook

Olen kirjoittanut nimimerkillä HC (Head Coach) automyynnin trendejä ja tekniikka käsittelevää blogia *Autojengi* Facebookissa vuoden alusta. Heinäkuun alkuun mennessä sitä oli lukenut yli 10 000 autokaupasta kiinnostunutta ihmistä. Aiheet käsittelevät automyynnin prosessin eri osa-alueiden aiheita ja niitä on kaikkiaan 24 eri aihekokonaisuutta. Blogia luetaan paljon, mutta tykkääjiä ja kommentoija tarvitaan lisää. Oma tavoitteeni on saada tämä blogi yhtä aktiiviseksi, kuin tänä kesänä facebookissa pyörinyt ”Pelastakaa Stockmann”, joka keräsi muutamassa viikossa yli 3000 tykkääjää. Yhdestä aiheesta kehittyi parhaimmillaan yli 60 kommentin ketju eli kiinnostusta Stoccan pelastamiseksi oli paljon ilmassa. Kyseessä oli kuitenkin vain yhden yrityksen pelastustarina, joten pyydän/kehotan erityisesti autokauppiaita osallistumaan myös *Autojengin* keskusteluun, koska kanava on olemassa, se on auki ja sitä lukee yli 10 000 ihmistä. Lisäksi se on myös ainoa täysin sitoumukseton autokaupan foorumi. Tämän syksyn haasteet ovat sen verran isot, joten rohkeasti mukaan (miksei myös muut kaupan alasta kiinnostuneet).

4. M2 Talent tiimin kasvu

Yhteistyö M2 Talent tiimin kanssa on kasvamassa voimakkaasti ja olen myös hakemassa agentteja, jotka ovat kiinnostuneet HR asioiden kehittämisestä ja yritysten talenttien tunnistamisesta. Tarvitsemme eri aloja tuntevia asiantuntijoita, joilla on hyvä verkosto mukaan agentti-tiimiimme. Näistä haasteista voi pyytää lisätietoja HC:ltä.

Toivotan lopuksi kaikille oikein hyvää syksyä ja onnistumisia eri haasteiden parissa ja kertokaa ihmeessä, jos voimme olla avuksi ja tulla tapaamaan teitä.

Ystävällisin terveisin

Wiki

 

Kari Wikholm
WPSM, co-operating with M2 Talent Oy
Head Coach
kari.wikholm@m2talent.fi
+358400884253
http://www.m2talent.fi
kariwikholm63.wordpress.com
facebook/autojengi

#myynti, #myyntikoulutukset, #hr-koulutukset, #rekry, #keke, #auditointi, #360, #outplacement, #työnhaku, #työllistyminen, #suomi nousuun

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑