#wpsm #OmaAktiivi blogin 3.osa: Työhaun hyväksyminen ja CV digiaikana

#omaAktiivi roadmapin kolmannessa osassa pureudutaan hetkeen, milloin ihminen muuttuu passiivisesta työnhakijasta oman henkilöbrändin luojaksi.

Tuo ”momentum” on ratkaiseva hetki työnhaun kannalta, koska silloin ihmisen oma fiilis muuttuu ratkaisevasti ja keskittyminen siirtyy tekniikan puolelle. Urheiluelämässä tällaisia momentumia on aika ajoin ja vain huiput tekevät ratkaisevan muutoksen. Tuon päätöksen takana pitää olla paljon nöyryyttä ja halua tulla johdetuksi. Tässä kohdin johtaja on ihminen itse. Johtamista helpottaa se, että on tutustunut etukäteen omaan itsearvioon ja etenkin siellä oleviin omiin personaalisuuden pirteisiin. Ne kun eivät hirveästi muutu elämän aikana ja ovat täten avain #itsejohtamisen polkuun ja oman henkilöbrändin luontiin. Arvostettu amerikkalainen yliopisto koripallo coach Jay Wright kiteyttää asian erittäin tehokkaasti:

 ”If you’re not humble, it’s hard to be coached. If you can’t be coached, it’s hard to get better.”

Jim Wright.jpg

 

Itsejohtamisesta puhutaan koko ajan enemmän ja se korostuu lisää työelämässä. Itsejohtaminen ei ole pelkästään hetki työnhaussa tai rekrytointi-tekniikka vaan ilmiö, mikä tulee vaikuttamaan työelämään ja työnhakemiseen joka rintamalla. Mutta itsejohtamaisesta tehdään turhaan liian hienoa taidetta tai psykologian analogiaa, koska tämän päivän eri digitaaliset sovellukset helpottavat huomattavasti itseohjautuvuuden tunnistamisessa tai oman henkilöbrändin luomisessa. #OmaAktiivi roadmapin tärkein sanoma on helpottaa ymmärtämään oman henkilöbrändin luomisen arvoa. Ja tämä tapahtuu yksinkertaistamalla asioita ja ottamalla alkuun vain tarvittavat tekijät mukaan.

Epämukavuus.png

Lähestymistekniikka on sama kuin prosessijohtamisessa eli pilkotaan prosessi pieniin palasiin ja keskitytään korjaamaan heikkouksia ja korostamaan vahvuuksia. Kuulostaa yksikertaiselta, mutta saadaan toimimaan todella helposti, jos mukana nöyryyttä ja uskomista omaan roadmappiin. Yritymaailmassa tätä kutsuttaisiin strategiaksi. #OmaAktiivi roadmapin välttämättömät kohdat aloittaa oma henkilöbrändi on avata omat:

  1. Tiedot
  2. Taidot
  3. Tunteet
  4. Arvot
  5. Kompetenssit

Kun nämä kohdat on itsellä jäsennelty ja halu käyttää näitä on aito, on aika keskittyä omaan teknikkapolkuun:

Tekniikka

  1. CV:n trendit vuonna 2018

Vaikka 2018 eletään voimakasta digimurroksen aikaa, elää CV vielä vahvana yhtenä osana työnhaussa ja oman henkilöbrändin paperiversiona. CV tarvitaan joka tapauksessa työnhaussa tai urakehityksessä jossain vaiheessa, mutta siitä ei pidä tehdä itseisarvoa tai oikotietä suoraan työpaikan löytämiseen. Koko henkilöbrändi ja sen luonti pitäisi olla looginen polku itsearviosta kohti hissipuhetta, hissipuheesta kohti CV:tä ja CV:stä kohti digitaalista Linkedin profiilia. Ja kaikissa pitää noudattaa samaa strategiaa/tarinaa, minkä on itse luonut itsearvion jälkeen ja noudattaa myös tuota strategiaa.

Dynamic.png

Teen paljon päivittäin uravalmennuksia ja kohtaan useita CV versiota, jossa keskittyminen on ollut sisällön ulkopuolella ja käsikirjoitus on puuttunut. Etenkin keskittyminen yhteenvetoon on usein unohtunut ja pääpaino on ollut uratarinan eri työpaikkojen listaamisessa. CV:n pituudet ovat pitkään lyhentyneet suosituksella max. kaksi sivua, mutta nyt alkaa näkyä huomattavan pidempiä versioita ja etenkin enemmän lukuja sisältäviä versioita. Mutta pureudutaan CV kirjoitukseen tutulla #OmaAktiivi menetelmällä ja pilkotaan CV osa-alueet pieniin palasiin sekä nostetaan sieltä vinkkejä kirjoittamiseen. Ja muista, että CV on vain kirjallinen käsikirjoitus sinun seuraavaan digitaaliseen Linkedin profiilin luontiin.

Kummallinen.png

#OmaAktiivi mallin kymmenen kohdan vinkit hyvän CV:n kirjottamisen avuksi:

1, Kuva

”Kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa” pätee myös tässä kohdin ja avaa joko headhunterin mielenkiinnon tai sitten ei. Pystyt tekemään ensivaikutelman vain kerran ja se pätee myös tässä kohdin. 80% headhuntereista keskittyy vain kuvaan sekä yhteenvetoon ja loppu jää lukematta. Jos kuva on huono tai liian arkinen mallia ”facebook”, ei se toimi tässä ammattiprofiloinnissa. Jokaisella on tuttavapiirissä joku valokuvaaja, jonka kanssa pystyy ainakin keskustelemaan hyvästä kuvasta tai pyytää palvelusta. Ja koska olet rakentamassa oman elämäsi tärkeintä paperia tällä hetkellä, ei pieni investointi ammattivalokuvaajan kanssa ole pois suljettu. Tärkeintä on, että kuva on mahdollisimman edustava, hyvin valotettu ja ei kovin vanha. Ja muista mieluusti hymyillä kuvassa, jotta sinun fiilis paistaa selkeästi ilmi. Se kertoo myös headhunterille, että olet ”pre work” vaiheessa ja valmiina uusiin haasteisin. Hyvä kuva vastaa 40% tehosta koko CV:ssä.

2.Tekstityyppi, fontit ja ulkoasu

Tekstityypin kanssa kannattaa olla tarkkana ja myös se pitäisi jollain lailla kuvata sinua. Jos käytät vanhaa Englannin fonttia, pitää siihen olla jokin syy. Myös sama fontti pitää jatkua koko CV ajan ja oikeinkirjoitus sekä jäsentely pitää olla kunnossa. CV:n muotona pitäisi aina olla mieluummin kolmas persoona ja minä muotoa pitäisi välttää. Ulkoasun suhteen syntyy yleensä haaste, koska se pitäisi olla erottuva ja samalla se ei saisi ärsyttää. Onneksi valmiita pohjia on hyvin saatavilla ja niitä kannattaa kokeilla, miten ne sopii juuri sinulle. Muutenkin CV olisi hyvä kirjottaa osissa vaikka yksi kappale kerrallaan per päivä, niin siitä tulee yleensä parempi.

3.Yhteistiedot, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostit, mahdolliset blogit, nettisivut, ja etenkin linkedin profiili

Tämä kohta on todella tärkeä ja kaikki eri yhteystietojen vaihtoehdot on saatava näkyville. Tässä kohdin on myöskin sauma saada headhunter vaihtamaan kanavaa ja saada hänet vierailulle vaikka sinun blogisivulle. Jo pelkästään hyvin kirjoitettu yhteystiedot voi olla ratkaiseva silta digitaalisen profiilin maailmaan.

4.Yhteenveto

Tämä on ehdottomasti tärkein kohta koko CV:ssä ja se yleensä ratkaisee, jatkaako headhunter CV lukemista tai kiinnostuuko hän sinusta. Koska #OmaAktiivi roadmap perustuu aina hyvää itsearvioon, pitäisi siis yhteenvedossa olla kohtia sinun ydinalueista. Näitä olivat siis tiedot, taidot, tunteet, arvot sekä kompetenssit. Yhteenveto ei missään tapauksessa ole työpaikkaluettelo, vaan se kertoon sinusta tiivistettynä olennaisen ja nostaa ne itsearvion kohdat esille, mitä olet päättänyt korostaa. Koska olit jo opetellut hissipuheessa saman tekniikan, pitäisi tämän kohdan kirjoittaminen sujua helposti.

5.Kokemus

Näissä kohdin alkaa trendit muuttumaan ja lyhyet työluettelot alkavat muuttua jälleen pidemmiksi ”tarinoiksi” uran varrelta. Yksi selkeä muutos on, että jokaisessa uran kohokohdassa pitäisi olla selkeitä lukua. ”KW:n ollessa myyntijohtajana firmassa X parani yhtiön tulos 25 % ja samalla myöskin asiakastyytyväisyystulokset parantuivat 10 %”. Mitä paremmin osaat kirjoittaa sinun urasi tarinan muotoon, sitä varmemmin saat headhunterin pysymään kanavalla. Tämä on taistelua siitä, lukeeko headhunter koko CV:n loppuun vai vaihtaako hän paperia kesken lukemisen. Jos urallasi on ollut pitkä tauko tai aukko, pitää siihen löytyä jokin selitys tai ilmetä, miten olet käyttänyt tuon ajan. Vaikka olisit ollut sairas, on senkin kertominen parempaa, kuin se, että headhunter kiinnittää huomiota pitkään taukoon ja lukeminen päättyy siihen. Lisäkoulutuksen hankinta ”between work” aikana on taas aina lisäarvo, joka kannattaa nostaa esiin.

cv 6.png

6.Taidot ja koulutus

Taitojen ja koulutuksien kertomisessa pitää tiivistää niin paljon kuin mahdollista unohtamatta kuitenkaan olennaista. Kaikki koulutustaidot pitää olla ehdottomasti tuoda esille oikein ja oikeilla vuosiluvuilla, koska headhunter saattaa ennen valintaa myös tarkistaa koulutustaustat. Jos omaat erityistaitoja vaikkapa harrastusten kautta, kannattaa nekin nostaa esiin, mutta tiivistettynä ja ytimekkäästi.

7.Kiinnostukset

Kiinnostukset luovat kehykset sinun elämälle ja kertovat sinun uratarinaasi lisää. Kiinnostukset ovat aika uusi juttu CV:n puolella, mutta ne on hyvä harjoitella tähän, koska tarvitset tätä osiota myöhemmin linkedin profiilin puolella.

8.Harrastukset

Harrastukset olivat pitkää pannassa CV trendien kirjoittamisessa, mutta ovat selkeästi nousemassa uudelleen arvoon. Harrastukset avaavat henkilön persoonaa työelämän ulkopuolella ja kirkastavat sinun henkilöbrändin kuvaa. Niissä on myöskin vaara, että ne vievät liikaa focusta itse työnhakemisesta, koska niistä on kiva puhua (lähellä sydäntä/tunteita) #OmaAktiivi roadmap suosittelee, että nostat vain ne harrastukset esille, mitkä otsikot löytyvät myös sinun itsearvion strategiasta. Silloin ne tuovat hyvän lisämausteen tarinalle.

9.Kevennys

Myös tämä on ollut pitkään poissa muodista, mutta tänä digimurroksen aikana, voi yksi kevennys jossain sopivassa kohdassa eriyttää sinut muista hakijoista. Tee tämä valinta vain, jos se on ominaista sinun persoonalle.

10.Suosittelijat

Headhunterit uskovat mieluummin mitä muut kertovat sinusta kuin mitä itse kerrot. CV:ssä kannattaa olla pari varmaa suosittelijaa, jotka oikeasti osaavat korostaa juuri niitä piirteitä, mitä olet itse valinnut itsearvion pohjalta. Samalla tämä on hyvä treeni, koska myöhemmin tulet käyttämään samaa strategiaa linkedin puolella laajemmin hyödyntäen 360 tarkastelun tekniikkaa ja sen pohjalta suosittelijoiden valintaa.

pulkkinen family

Pulkkisen päivärytmi oli muuttunut ja hän oli rakentanut itselle selkeän päiväohjelman. Vaimo oli alkanut ihmettelemään, kun Pulkkinen meni nukkumaan joka ilta klo 22 sekä heräsi aamulla klo 6. Tämän jälkeen hän lähti 5 km lenkille. Aamukahvit ja aamutoimet tehtiin perheen kanssa ja heti klo 8.30 Pulkkinen sulkeutui perheen työhuoneeseen ja avasi koneen. Hän oli alkanut aktiivisesti joka aamu tarkastelemaan työpaikkoja ja kirjoitti niitä ylös. Hän oli myöskin tavannut erään headhunterin, jonka kanssa hän oli tehnyt personaalisuus- ja arvotestin. Nyt Pulkkisella oli käsissään oma arvopaperi, mitä hän luki uudelleen ja uudelleen joka aamu. Hän kirjoitteli eri osaamisalueita ylös ja teki pikku hiljaa päätöksiä, mitä piirteitä hän halusi korostaa ja millaisiin työpaikkoihin nämä piirteet voisivat sopia. Pulkkisen kaverisuhteet olivat parantuneet ja hän kävi kerran viikossa pelaamassa sulkapalloa vanhojen koulukavereiden kanssa. Vanhoihin IT OY:n työtovereihin Pulkkinen otti selkeätä etäisyyttä. Pulkkinen oli alkanut myös hymyillä, josta hänen vaimo ja lapset olivat erityisesti ilahtuneet. Pulkkinen oli siirtynyt ”pre work” vaiheeseen…

#wpsm on konsulttipalvelu, joka auttaa yrityksiä myynnin, markkinoinnin ja hr haasteissa digimurroksen aikana. Wiki on myös AKL:n kehitysryhmän jäsen

terveisin Wiki

headcoach #wpsm #m2talent

kari.wikholm@wpsm.fi

0400884253

#itsejohtaminen #fiilis #tunteet #kompetenssit #prosessi #itseohjautuvuus #digiviestintä #socialselling #henkilöbrändi #digimurros #hr #myynti #markkinointi #crm #tiimityö #yhteishenki #arvostus #johtaminen #exitcase #mazhr #työnmurros

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: