#wpsm OmaAktiivi roadmap osa 1: Yt-neuvottelu ja itsearviointi

#OmaAktiivi roadmap osa 1: Yt-neuvottelu ja itsearviointi

Esko Aho totesi lauantaina 17.3 Ylen #ykkösaamu että focus Aktiivimallissa pitää siirtyä siihen, että keskitytään työpaikkojen täyttämiseen. Entinen pääministeri kiteytti koko työnhaun haasteen hyvin. Koripallokielellä saman asian voisi kiteyttää ”katse palloon”#OmaAktiivi roadmapin ensimmäisessä osassa pureudutaan ehkä kaikkein tärkeimpään hetkeen eli ihmisen itsearvioimisen syntymisen tarpeeseen. Yt-neuvottelut ovat ihmisen elämässä aina jonkin asteen kriisitilanne, joka tulee muuttamaan ihmisen elämää ja uran suuntaa. Vaikka YT-neuvottelu ei osuisikaan itse henkilöön, kuuluminen Yt-ryhmään aiheuttaa suuren epämukavuuden tunteen. Melkein aina YT-neuvottelu ei kohdistu yksilöön vaan kyseessä on isompi yhtälö, missä yritys joutuu turvautumaan tuotannollisten ja taloudellisten syistä YT-lain mahdollistavaan tapaan aloittaa saneeraus. Jokaisen yrityksen ensisijainen tehtävä on saada aikaiseksi taloudellista tulosta omistajien eteen. Jos yrityksen tilanne sitä vaatii, pystyy yritys turvautumaan YT-neuvotteluiden mahdollisuuteen pitääkseen yritys olemassa ja saada kasvua sekä positiivista tulosta aikaiseksi. Kun yksilö on tällaisessa ryhmässä, se ei ole koskaan henkilökohtainen häpeä, vaan ensimmäinen mahdollisuus aloittaa oma itsejohtaminen sekä perusteellinen itsearviointi. Tämä ”herätyskello” kannattaa huomioida, vaikka YT-päätös ei osuisikaan, koska nurkan takana usein odottaa seuraava kierros. Myös silloin kun uskoo edelleen kyseisen yrityksen tarinaan, kannattaa aloittaa oma itsearviointi ja ainakin laittaa omaa linkedin profiilia edes hieman parempaan kuntoon. Rutiininomaiset työpaikat ovat katoamassa, mutta vuorovaikutusta vaativien työpaikkojen kysyntä on rajussa kasvussa. Linkedin on niihin oikotie.

Työelämä

Fiilis on tässä tunteiden kuohunnassa avaintekijä, jonka hallitseminen on monelle ihmiselle iso haaste. Mitä enemmän antaa tunteiden viedä mennessään, sitä negatiivisemmaksi muuttuu suhtautuminen itse työhakutilanteeseen. Työelämän digitaalisuuden aiheuttamassa disturbiossa pitkät työsuhteet tulevat muuttumaan entistä enemmän pätkätyöksi ja myös yrittäminen sekä eri vuokratyömallit tulevat jatkossa lisääntymään. ICT alalla projektityyppiset tehtävät ovat arkipäivää ja työt tehdään projekti kerrallaan. Tämä toimintatapa leviää eri aloittain ja tämä disturbio kannattaa hyväksyä. Digimurros tulee vaikuttamaan joka alaan ja mitä vanhempi työtekijä olet, sitä enemmän sinun kannattaa hyväksyä työpaikkojen muuttuminen osa-aikaiseksi. Vaikka puhutaan paljon tasa-arvoistamisesta, ikäsyrjintä alkaa isossa kuvassa vaikuttamaan jo 40-vuoden ikävuoden jälkeen. Jos olet yli 50-vuotias tuleva työnhakija, pitää erottuminen ja oma henkilöbrändi rakentaa huolella tai muuttaa jopa kokonaan kohti täysin uusia urapolkuja. Sitä et voi tehdä, ellet ole tehnyt pohjatöitä kunnolla eli omaa itsearviota.

Kun Yt-neuvottelu kohtaa ihmisen, kannattaa keskittyä työn ulkopuolisin tekijöihin laittamalla ne parempaan kuntoon. #wpsm metodin mukaan ”Fiilis x TekniikkaYhteistyö”   juuri tuo yhteistyö on todella tärkeä pitää mukana. Yhteistyö tekijöitä ovat oma kunto, oma perhe, omat ystävät ja omasta taloudesta huolehtiminen. Vaikka keskittyminen noihin voi tuntua kornilta, tapahtuu yleensä kaikissa noissa osa-alueissa muutoksia ihmisen työelämän kriisitilanteessa. Omat kaverit vähenevät selkeästi ja vain tosiystävät jäävät jäljelle. Oma kroppa osallistuu kriisin hallintaan ja kunnon ylläpitämiseen kannattaa todella kiinnittää huomiota mukaan lukien muutenkin terveet elämäntavat. Suhtautuminen esim. alkoholiin kannattaa muuttaa edes väliaikaisesti, jos siihen on taipumista ja ensimmäinen skumppa voi odottaa hetkeä vaikka hyväksymistä työhaastatteluun. Perhe-elämä tulee olemaan jonkin asteisessa kriisissä ja keskittyminen oman perheen suhteiden hoitamiseen tulee korostumaan. Oma talous tulee oleman todennäköisesti vähän aikaa liiton rahojen varassa, joten jonkin muotoinen liittotuki on hyvä olla olemassa.

#wpsm kolmio työhaussa

#wpsm motto työnhakemiseen on ”Fiilis x Tekniikka = Uusi työpaikka”. Olen tehnyt koulutuksia/mentorointeja useiden satojen työhakijoiden keskuudessa ja nähnyt useasti fiiliksen merkityksen oman henkilöbrändin esteenä. Jos oma fiilis on ”Nolla”, ei hyväkään linkedin-tekniikka auta, kun fiilis paistaa headhuntereille läpi ja tulee olemaan jopa este työnhaulle. Tässä elämän kriisitilanteessa tulee olemaan kaksi isompaa vaihetta, jossa käydään läpi fiiliksen kautta itsejohtamisen tekniikkaa. Ne ovat ”post work” vaihe ja ”pre work” vaihe. Mitä nopeammin itse hyväksyt yt-neuvottelun tuloksen ja painat vanhan työpaikan oven kunnolla kiinni, niin löytyy fiilis kertoimen ensimmäiset vaihteet ja ”pre work” vaihde menee päälle. Kun sinulla on tässä vaihteessa virtaa, on aika alkaa keskittyä tekniikan hiomiseen. Ensimmäinen tekniikan vaihde on itsearviointi.

Tekniikka

Oma itsearvio oman itsejohtamisen perustana

#wpsm työnhakukurssien ja exit-mentorointien ytimenä on tuoda ihmiselle apuvälineitä kehittää oma uraa ja saada uusi suunta työelämälle. Itsearvion tekemisessä suurimman osan arvion tuloksista pystyy tekemään ihan itse, mutta joissakin on syytä turvautua myös ammattilaisen apuun. Ohessa eri itsearvion osa-alueita, joihin kannattaa kiinnittää huomioita, kun luo itselle omaa urastrategiaa. Ihmisen pitää ensin haluta omaa johtamista ja antaa tulla johdetuksi, ennen kuin muutos alkaa tapahtua ja ”pre work vaihe” menee päälle.

  1. Tunteet

Tunteet muuttuvat elämän aikana ja etenkin yt-neuvotteluiden aikana. Tässä kohdin urakehitystä tunteet ovat pinnassa. Tunteiden hallinnassa kannatta kysyä itseltä, mikä on oman uran ja elämän suhde, paljonko käyttää omasta ajasta työntekoon ja mikä rooli työllä on oman elämän onnellisuuden kannalta. Näihin löytää itse yleensä vastaukset ja keskustelut lähiympäristön/ oman tukiverkoston kanssa auttavat. Jos esim. henkilön työnhakemisen esteenä on sitoutuminen perheen aikatauluihin ja liika ajan käyttö työelämän kanssa, niin seuraavassa työpaikassa voisi olla tavoite hakea tasapainoa ja myöskin etätyön tekemisen mahdollisuutta ja sitä kautta parempaa onnellisuutta.

  1. Tiedot

Tiedot muodostuvat koko elämän aikana ja ne kehittyvät koko ajan. Näiden käsittelyssä kannattaa laittaa eri tietojen rakenteita paperille ja kerrata omaa työelämää. Tiedot ovat aina faktoja, jotka perustuvat kokemukseen tai opinnäyttöön. Usein henkilömentoroinnista tulee esille piilossa olevia tietoja, jotka ovat jonkin vanhan opinnäytteen tai työtehtävän takana. Tällaisen nostaminen esiin saattaa tuoda täysin uuden työpolun löytymisen. Esim. henkilö oli omassa viestinnässä osallistunut aktiivisesti eri sosiaalisten medioiden hyödyntämiseen ja oppinut some- tekniikan hyödyntämisen tiedon. Tämän tiedon ymmärtäminen voisi johtaa kokonaan uuteen urapolkuun.

  1. Taidot

Taidot eli osaaminen on taas konkreettista kokemusta jostakin elämän osa-alueesta. Taidot ovat tietojen hyödyntämisen seurausta ja johtavat usein uuteen tulokseen tai jonkin prosessin läpikäymiseen tai johtamiseen. Taitoja kannattaa lähestyä eri tehtävien kannalta, missä on onnistunut ja myöskin ottaa lukuja esille. Onnistuin esim. kick off vaiheessa yrityksessä saavuttaen 25% myynnin kasvun hyödyntäen sosiaalisen median hyödyntämistä ja hyviä vuorovaikutustaitojani. Taidot olivat saaneet aikaiseksi tulosta ja itse tuloksen muuttaminen luvuiksi tuo lisää itsevarmuutta ja voi avata uusia uramahdollisuuksia.

  1. Arvot

Arvot on ensimmäinen itsearvion osa-alue, missä ihminen tarvitsee ulkopuolista apua. Kylmiltään harva ihminen pystyy kertomaan omia arvojaan tai niiden vaikutusta omaan elämään. Hyvä mentori pystyy niissä auttamaan keskusteluiden kautta ja näissä auttaa myös erilaiset psykologiset kyselyt. Arvot kehittyvät koko elämän ajan ja niitä on hyvä arvioida säännöllisin ajoin. Myöskin isot elämän muutokset saattava heikentää tai vahvistaa omia arvoja. Osa arvoista tulee perimän tai kasvatuksen kautta. Esim. henkilön oli vaikea suhtautua yt-neuvottelun tulokseen, koska neuvottelussa ei tullut riittävän selkeästi esille niitä lukuja, mihin säästöt perustuvat. Esim. henkilön oma arvomaailma oli rakentunut rehellisen kasvatuksen pohjalle ja sen tunnistaminen olisi ollut hyödyllistä tässä muutostilanteessa. Arvot vaikeuttivat yhtälön ymmärrystä ja uramuutos/pre work ei lähtenyt liikkeelle.

  1. Personaalisuuden piirteet eli kompetenssit

Kaikista haastavin ja eniten ulkopuolista apua tarvitseva itsearvion osa-alue on oman kompetenssien eli personaalisuuden piirteiden tunnistaminen. Tämä on myöskin oman itsejohtamisen muutoksen perusta ja uuden muutoksen tai urakehittymisen avainkohta. Omat kompetenssit muodostuvat 50 % perimän mukaan ja 50 % muodostuvat ensimmäisten 20 ikävuoden aikana. Sen jälkeen omat kompetenssit muuttuvat todella vähän ja sen takia ovat erittäin mielenkiintoisia työnhakemisen, urakehityksen ja oman itsejohtamisen kannalta. Psykologit ovat vuosien saatoissa tutkineet paljon juuri tätä itsearvion kohtaa ja on syntynyt monia hyviä tutkimustapoja avata henkilön personalisuuden piirteitä.  Itse olen tutustunut M2 Talent Oy käyttämään @mazhr digitaaliseen palveluympäristöön, joiden tuloksia olemme hyödyntäneet eri työnhakuvalmennuksissa. Siellä yleensä vasta tämä kohta itsearvioinnissa on avannut ihmisen muutosikkunan ja saanut ”fiilis” vaihteen ensimmäiset pykälät päälle. Myös oman uran mentoroinnissa kannattaa arvioida jonkin ulkopuolisen ammattilaisen kanssa omat personaalisuuspiirteet edes kerran tai pyytää omat tulokset esim. työhaastattelun testeistä, jos niissä on kompetenssit mukana. Huomioi, että esim. sosiaalisia ja eettisiä kompetensseja on vaikea tunnistaa ja etenkin niissä tarvitset oikean ammattilaisen apua. Kompetenssit ovat sinun oman urasi kulmakivi ja uramuutoksen alku.

Pulkkinen 1

Ex IT-päällikkö Pulkkinen irtisanottiin Softatalo IT:stä YT neuvotteluiden tuloksena ja Pulkkinen sai 4 kk irtisanomispaketin ”kultaisena kädenpuristuksena”. Pulkkinen oli omasta mielestään antanut kaikkensa IT Oy tuloksen tekemiseen, mutta fuusio kansainvälisen yhtiön kanssa avasi välittömät YT neuvottelut. Tällä pyrittiin purkamaan niitä toimintoja, jossa voitiin hyödyntää keskitetyn organisaation kautta. Pulkkisen tehtävät siirtyivät emoyhtiön vastaavalle myyntipäällikölle ja Pulkkinen sai lähteä. Pulkkinen oli nyt ollut 2 kk kotona ja kertoi lähipiirilleen antavan nyt aikaa itselle. Pulkkiselle oli työuraa takana 20 vuotta ja nyt oli aika hengähtää. Arki oli kuitenkin alkanut sujua huonommin päivä päivältä ja Pulkkisen lähipiiri meni hiljaiseksi koko ajan enemmän. Perheen oma arki sujui jotenkuten Pulkkisen keskitettyä lasten hoitoon, mutta työelämän juna jyskytti päivä kerrallaan kauemmaksi. Pulkkinen kertasi vaimolle, että kyllä hänet tunnetaan piireissä ja on vain ajan kysymys, kun puhelin soi. Ja kohtahan alkaa kalastuskausi, jossa voi hyvin verkostoitua vanhojen kavereiden kanssa. Tosin he ovat töissä, joten joutuu varmaan kalastelemaan yksin. CV:n lupaan tehdä, jos joku sattuu soittamaan ja missään interwebissä en aio olla. Viikot sujuivat vielä jotenkin, mutta erityisesti sunnuntain yöt alkoivat olla tuskaa, kun lähipiiri katosi maanantai aamuisin työpaikoille. Pulkkinen eli ”post work vaihetta” ja paineet muutokselle kasvoivat päivä kerrallaan. Jotakin tarttis alkaa tehdä…

Seuraavassa #OmaAktiivi roadmapin luvussa keskitytään irtisanomiseen ja hissipuheeseen. Ja onkohan Pulkkinen noussut jo sohvan pohjalta…Pysy kanavilla

#wpsm on konsulttipalvelu, joka auttaa yrityksiä myynnin, markkinoinnin ja hr haasteissa digimurroksen aikana. Wiki on myös AKL:n kehitysryhmän jäsen

terveisin Wiki

headcoach #wpsm #m2talent

kari.wikholm@wpsm.fi

0400884253

#fiilis #tunteet #kompetenssit #prosessi #itseohjautuvuus #digiviestintä #socialselling #henkilöbrändi #digimurros #hr #myynti #markkinointi #crm #tiimityö #yhteishenki #arvostus #johtaminen #exitcase #mazhr #työnmurros

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggers like this: